FUNDAMENTELE DOELSTELLING

Stichting Jansen & Co streeft naar bevordering van diversiteit, duurzaamheid en transversale verbindingen, met wereldburgerschap als universeel uitgangspunt.

Jansen & Co zorgt voor een vertaling van sociaal-maatschappelijke paradigma¹s naar toegankelijke culturele producties.

 

TOEGEPASTE DOELSTELLING

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

 1. Het geven van een ander, maatschappelijk beeld, via (interactief) theater, film, televisie en andere media middels het creëren van tekst, beeld en audio om te vertonen aan een publiek, eventueel via lezing, presentatie, tentoonstelling, panel, redactie en/of andersoortige randprogrammering, publicaties en manifestaties.
 2. Het ontwikkelen en uitvoeren van projecten, door o.a. schrijver/creatief leider Fleur Jansen, en het ondersteunen van andere door haar aangewezenpersonen..
 3. Zich te laten inspireren door wetenschappelijke ontdekkingen.
 4. Onderzoek te doen naar interactieve mogelijkheden.
 5. Onderzoek te doen naar nieuwe economische modellen.
 6. Actief bij te dragen aan de ontwikkeling van (jonge) kunstenaars via coaching.

 

VOORTS TRACHT DE STICHTING OM

 1. Zich open te stellen voor nieuw publiek door actief te luisteren naar niet gehoorde stemmen in de samenleving.
 2. Optimale informatievoorziening tot stand te brengen tussen culturele instellingen, aanbieders/ aanbod en publiek.
 3. Samen te werken met kunstenaars en organisaties uit verschillende disciplines.
 4. Kunstenaars, cultureel aanbod en publieksgroepen met elkaar te verbinden.
 5. Betrekkingen te onderhouden met publieke en particuliere culturele instellingen.

 

Om bovenstaande doelen te realiseren zet de stichting zich actief in tot het verkrijgen van financiële middelen door fondsenwerving. De stichting voert het beleid van een sociale onderneming, geen winstoogmerk.

 

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: dhr. Kees  Jan Schouten, vennoot Londen & van Holland

Afgetreden: dhr  FrankBlenderman (promotie regional managingpartner eyAmsterdam)

Secretaris: vacature

Penningmeester: vacature

 

De functies zijn onbezoldigd.

 

KvK:66123631

ASN Bank:NL64ASNB8821037711

Privacyprotocol1

 

Stichting Jansen & Co is een ideële, culturele stichting gericht op het opzetten en uitvoeren van creatieve producties voor aandachtsgroepen in de samenleving. Centraal staat het doorzetten in mogelijkheden om talenten te laten samenwerken. & Co staat uitdrukkelijk voor co-creatie over disciplines heen en soms ook internationaal.

copyright (c) 2016-2018 STICHTING JANSEN & CO